Nederlandse Landgeiten

Sinds 2012 fokken we op de bonte hoeve ook de Nederlandse Landgeit. Dit omdat we super veel van antiek houden en daarom natuurlijk ook in een oude boerderij wonen. Hier hoort dan ook de bijna uitgestorven Nederlandse Landgeit bij vinden wij. We zijn lid van het NFNL (Nederlandse Fokkersclub Nederlandse Landgeit) en fokken dan ook naar de richtlijnen van dit stamboek.

De Nederlandse Landgeiten zijn middelgrote, stevige dieren met vrij korte poten. De kleur is overwegend bont, d.w.z. wit met vlekken in de kleuren zwart, blauw of bruin of een menging daarvan. Ook komen witte, zwarte en beige dieren voor. De bokken van dit ras vallen op door hun monumentale horens, welke zich eerst naar achteren en dan zijdelings waaiervormig krommen, de punten enigszins naar boven gericht. De bokken hebben meestal een bokkenpruik, die vooral bij jonge dieren goed uitkomt, een wipneus, sik en een zwaar behaarde voorhand, terwijl de lichaamsbeharing afhangend en vrij lang is. De geiten zijn eveneens gehoornd, maar veel minder opvallend dan de bokken. De vrij korte horens buigen recht naar achteren. Zij hebben een vrij korte kop met een wat ingebogen profiel en een sikje. Hun beharing is meestal kort.

Wilt u meer weten over de Nederlandse Landgeit klik dan hier..

We hebben onze kudde Nederlandse Landgeiten langs het Zuiderafwateringskanaal in Sprang - Capelle lopen. Hier hebben ze ruim twee en een halve hectare ruig grasland om heerlijk rond te grazen. Iedere dag gaan we met onze hulpboeren de geiten controleren en brokjes voeren zodat ze lekker tam blijven. Dit is een heerlijk wandelingetje van een half uurtje waarbij we nog veel meer zien dan alleen onze geiten. Zo zien we af en toe een ree of bijzondere vogels maar ook insekten en vlinders zijn altijd prachtig om te zien.

De grote sabelsprinkhaan kwamen we tegen vlakbij de geiten.

Deze foto's van een wegspringende reebok en een roodborsttapuit zijn gemaakt door één van onze hulpboeren (Timo en het wild).

We hebben al een paar keer op weg naar onze Landgeiten een paar prachtige lepelaars, ganzen, zilver reigers en gewone reigers gezien, Deze zijn gefotografeerd door één van onze andere hulpboeren.